Göd Városi Könyvtár
 
A Göd Városi Könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti a Könyvtárhasználati és szolgálati szabályzatban rögzítettek szerint. A CXL/1997. tv. alapján a használati szabályzatot minden könyvtárhasználónak be kell tartani.
 
BEIRATKOZÁS NÉLKÜL IGÉNYBE
VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
BEIRATKOZÁSHOZ, REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK
 
könyvtári dokumentumok: könyvek, folyóiratok, CD, DVD kölcsönzése
könyvtárközi kölcsönzés
Internet használata (csak regisztrációhoz van kötve,
könyvtári beiratkozás nem szükséges)
 
 
Könyvtári szabályzat
 
BEIRATKOZÁS MENETE
 
Beiratkozáshoz arcképes igazolvány szükséges (személyi igazolvány, diákigazolvány, vagy útlevél). A könyvtárhasználó a nyilvántartásokban szereplő személyi adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni!
 
SZOLGÁLTATÁSAINK
KÖLCSÖNZÉS
Egyidőben kivihető dokumentumok  száma
    
könyv                                8 db                    4 hét
folyóirat                            8 db                    4 hét
hangzóanyag                   4 db                     4 hét
DVD                                  4 db                    100 Ft /nap /db
helyi kábel-tv  DVD-i     4 db                     1 hét
 
A folyóiratok legfrissebb számai csak helyben olvashatók, a régebbi számok kölcsönözhetők.
A kölcsönzött dokumentumok, ha nincsenek előjegyezve, kétszer hosszabbíthatók, személyesen, telefonon vagy e-mail-ben.
A kézikönyvtári (piros csíkkal jelzett) könyvállomány csak a könyvtáros eseti engedélyével kölcsönözhető ki. Ezek a dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük letéti díjhoz köthető.