Göd Városi Könyvtár
 
 
 
 
 
                                                                                 Kedves Látogatóink!
                                                Köszöntöm Önöket a Göd Városi Könyvtár honlapján,
                                                amely azzal a céllal jött létre, hogy információt nyújtson
                                                könyvtárainkról (elérhetőség, nyitva tartás ), szolgáltatá-
                                                sainkról, rendezvényeinkről, könyvtári adatbázisunkról.
                                                Örömmel veszünk minden észrevételt, vagy a fejlesztésre
                                                vonatkozó javaslatot !
                                                                                                            Szabóné Hegyi Valéria
                                                                                                                  könyvtárvezető 
 
                                                                                Küldetésnyilatkozat
                                               A Göd Városi Könyvtár a település nyilvános közművelődési
                                               könyvtára. Fő feladata, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai
                                               révén lehetővé tegye a magyar és egyetemes kultúra
                                               értékeinek megismerését, biztosítsa mindenki számára az
                                               információhoz való szabad hozzáférést.
                                               Nyújtson segítséget az állampolgári tájékozódáshoz, a köz-
                                               hasznú ismeretek megszerzéséhez.
                                              Törekedjen hagyományos és új, korszerű szolgáltatásainak
                                               fejlesztésére. A kulturális értékeket a városban élők
                                               igényeinek megfelelően gyűjtse és ápolja.
                                              Tegye lehetővé más könyvtárak és információ szolgáltatók
                                              adatbázisának elérését, biztosítsa az Internet használatát.
                                              Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival támogassa az egész
                                              életen át tartó tanulást, a művelődést, a szabadidő hasznos
                                              eltöltését, legyen a helyi közösségi élet egyik központja.
 
 
 
 
 
 
 
A Göd Városi Könyvtár fő céljai:
 
Gyűjteményének és szolgáltatásainak a település igényei szerinti alakítása.
A könyvtárhasználók körének a bővítése.
A gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódás segítése.
Helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése.
Más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítése.
Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információ cserében.
A szervezett oktatásban és önképzésben résztvevő személyek támogatása.
Az olvasási kultúra fejlesztése.
A szabadidő hasznos eltöltésének támogatása.
Rendezvények szervezése gyermekeknek és felnőtteknek.
A digitális kultúra közvetítése.

 

 

« Vissza a főmenüre