Göd Városi Könyvtár
 
ELŐJEGYZÉS
 
A várt dokumentum visszaérkezéséről az olvasót a könyvtár telefonon, levélben, vagy e-mailben értesíti.
 
KÖNYVTÁRKÖZI  KÖLCSÖNZÉS 
A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, az Országos Dokumentumellátó Redszer (ODR) útján szerzi be az olvasónak. Kölcsönzés esetén a könyv értékét letétként
a könyvtárban kell elhelyezni mindaddig, míg kifogástalan állapotban vissza nem kerül, ekkor visszakapja az olvasó a letét teljes összegét A visszaküldés költsége az olvasót terheli.  (1 db könyv esetén: 1000 Ft, csomagdíj: 1600,- Ft)
                                     
FÉNYMÁSOLÁS
 
A/4 egyoldalas :   25 Ft              A/4 kétoldalas:    50 Ft
A/3 egyoldalas:    35 Ft              A/3 kétoldalas:    70 Ft
 
INTERNETHASZNÁLAT
 
Regisztráció után vehető igénybe. Díja: 200 Ft / óra.
Előzetes gépfoglalás lehetséges! Az internetről való letöltésre használhatja pendrive-ját.
A számítógépben kárt okozók anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.
 
 
Könyvtári szabályzat
 

Az internet használata esetén kérjük, ne sértsék a közízlést és az emberi méltóságot, illetve az alapvető etikai normákat!
 
KÉSEDELEM ESETÉN A TEENDŐK:
Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumokat nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés meghosszabbítását sem kérte, az időközben felmerült adminisztrációs és postaköltséget köteles megfizetni. A könyvtár írásbeli felszólítását követően, de legkésőbb 30 napon belül az olvasónak meg kell térítenie a mindenkori újkori beszerzési árat, illetve a beszerzés költségeit. Amennyiben az olvasó a Könyvtárral szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a tartozást a Könyvtár minden további felszólítás nélkül, az illetékes bíróság előtt az olvasóval szemben benyújtott fizetési meghagyás / peres eljárás útján behajtja .
 
KÉSEDELEM ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK:
dokumentum / nap:     5 Ft
 
Elvesztett  dokumentum esetén az olvasót kártérítési kötelezettség terheli:
   az elveszett dokumentum azonos kiadású példányának,
ha ez nem lehetséges (régebben kiadott könyvek esetében), más kiadású példányának megvásárlása.
   ha a dokumentum nem szerezhető be, a mindenkori újkori beszerzési árat kell megtéríteni.
 
 
« Vissza a főmenüre
« Előző oldal