Göd Városi Könyvtár

ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:
1900-1947

Gödön az első könyvtárról már az 1900-as évek elején beszélhetünk.

Nemeskéri-Kiss Pál (l856-1928) gödi földbirtokos volt az első könyvtáralapítónk. Ő - alkalmazottainak művelődését elősegítendő - egy 3.000 kötetes könyvtárat létesített kúriájának egyik szárnyában. A könyveket ő vásároltatta és egyforma kötéssel, valamint "Göd pusztai olvasókör népkönyvtára " felirattal látta el. Ennek az állománynak a gondozása, terjesztése a tanító úr, Adamecz István feladata volt.

A másik említésre méltó dátum 1945, amikor váci járás községi könyvtárai szinte a semmiből nőttek ki. Gödön a "krónikák" 1947-től említik ismét a község könyvtárait, melyek Göd-felsőn és Göd-alsón sok párhuzamossággal, de külön- külön működtek.

A könytár története

GÖD-FELSŐN:

1947. körül kezdődött meg a könyvek összegyűjtése, kölcsönzése.
1960-as évek: megindult a tanácsi kezelésbe adás, mely minőségi fejlődést hozott. Ekkor a korábbi letéti könyvtárak községi tulajdonba kerültek.
1970-ben az Úttörő u. 13-ban megépült az Ady Klub.

1972-ben ide költözött egy új intézmény, az Ady Endre Klubkönyvtár. 5-6 ezer kötettel, új könyvtári bútorokkal 75 m2-en megindult a könyvkölcsönzés.
1978-ban megszűnt a klubkönyvtári forma, a klub a József Attila Művelődési Ház irányítása alá került, a két községi könyvtár pedig egyesült. Az alsógödi lett a központ, a felsőgödi meg a fiókkönyvtár.
2008-ban alapterülete 78 m2, ami magában foglalja a gyermek- ill. felnőtt kölcsönzői részt és az olvasósarkokat. Évente 6-700 látogatója van. Ebben az évben felszereltsé-ge bővült 1 könyvtári munkagéppel, és 1 olvasói internet géppel. További olvasói gépek beszerzését tervezzük .
Ősszel itt is elindítottuk a népszerű "Bütykölde" kézműves gyermekfoglalkozásokat.
 
« Vissza a főmenüre
Tovább »